I Norge er vi for tiden i gang med å installere automatiske strømmålere i alle hus. Målet er at alle hus skal være utstyrt med nye strømmålere innen 1. januar 2019. Når de nye strømmålerne er på plass, vil det også bli mulig å regulere prisen på strømmen basert på når strømforbruket er høyt og når det er lavt. Når folk flest lager middag og vasker klær, vil strømmen være dyrere enn midt på natten når folk sover og bruker minimalt med strøm.

De fleste mennesker vil unngå at utgiftene til strøm øker, men samtidig er det vanskelig å endre strømforbruket sitt vesentlig. I hverdagen er det f.eks. vanskelig å flytte tidspunktet man spiser middag på, og man er også avhengig av å kunne ta seg en dusj enten før jobb eller etter trening. For mange vil det derfor være en attraktiv løsning å bruke et batteri som kan lades opp når strømmen er billig, og ta strøm fra batteriet når strømmen er dyr.

Slike batterier til hjemmebruk finnes i dag, men er svært dyre. For de fleste vil det derfor lønne seg å bruke elbilbatteriet til dette fremfor å kjøpe et svært dyrt eget batteri til huset.

Vehicle to Grid
Teknologien nevnt i avsnittet over kalles Vehicle to Grid (V2G), og innebærer at man lader opp elbilbatteriet med strøm fra en bygning. Strømmen lagres i elbilbatteriet, men kan sendes tilbake til strømnettet når det er behov for den.

I dag er det kun et fåtall biler som er tilrettelagt for V2G, men alle Nissans elbiler benytter V2G-teknologien. Det er også ventet at andre bilprodusenter vil følge etter med tiden.

V2G-anlegg
Verdens første helkommersielle V2G-anlegg ligger i København. Her har selskapet Frederiksberg Forsyning gått til innkjøp av 10 Nissan-biler og like mange ladestasjoner tilrettelagt for V2G. Bilene benyttes som firmabiler, og er koblet til ladestasjonene når de ikke er på kjøretur. Selskapet kan selv styre hvilke biler som bør ha fullt batteri og være klar for bruk, og hvilke som kan levere strøm tilbake til strømnettet. Slik unngår man at bilens batteri tappes fullstendig og at bilen ikke kan brukes når det er behov for den.

V2G i Norge
I Norge er det foreløpig ikke etablert noe tilsvarende V2G-anlegg, og det foreligger heller ingen konkrete planer om å etablere slike anlegg. På sikt vil det imidlertid bli aktuelt å sette opp V2G-anlegg også i Norge.

Lastbalansering
Dersom du likevel ønsker å få bedre kontroll over strømforbruket ditt og unngå å bruke svært mye strøm når strømmen er dyr, eller når det er stor belastning på strømnettet, vil vi anbefale å installere ladestasjon med SmartCharge. Med SmartCharge kan du lastbalansere ladesystemet og dermed prioritere hvem og hva som skal få energi i anlegget. Les mer om lastbalansering her

Artikkelen er basert på VG+s artikkel om saken publisert 21.03.2018.