Pris hjemmelading

Fra kr. 25,- per mnd.

Installering fra kr. 2 500,-
(inntil 2 ladere)

Tilgangskontroll
Betalingsløsning
Faktureringsgrunnlag
Statisk laststyring
Bli synlig på "El-bnb"

Prisene er oppgitt inkl. MVA