SmartCharge Basic

Fra kr. 20,- per mnd.

Installering fra kr. 5 000,-

Tilgangskontroll
Betalingsløsning
Faktureringsgrunnlag
Ladestatistikk
Statisk laststyring

SmartCharge Advanced

Fra kr. 30,- per mnd.

Installering fra kr. 5 000,-

Tilgangskontroll
Betalingsløsning
Faktureringsgrunnlag
Ladestatistikk
Dynamisk laststyring
Automatisk viderefakturering

SmartCharge Premium

Fra kr. 50,- per mnd.

Installering fra kr. 5 000,-

Tilgangskontroll
Betalingsløsning
Faktureringsgrunnlag
Ladestatistikk
Dynamisk laststyring
Automatisk viderefakturering
Simulering og prognoser
Fleksibilitetstjenester

Alle priser er oppgitt eks. MVA