Vi er glade for å ønske Jörg Nagel velkommen om bord. Jörg har vært aktiv innenfor den tyske forsynigssektoren siden 1999. Gjennom sitt arbeid har han blitt vant til å se ting fra kundens perspektiv, samtidig kan han også vurdere utviklingen fra produsentens ståsted. Han har spesialisert seg som konsulent innenfor ledelse, og har hatt mange ulike lederstillinger. Han har blant annet jobbet med strategi og forretningsutvikling før han ble partner i Utility Partners.

Hans profesjonelle erfaring kan oppsummeres slik:

  • Analyse av utviklingen innenfor forsyningssektoren med fokus på konsekvensene for næringslivet
  • Strategisk og funksjonell organisering av selskaper
  • Overvåkning og vurdering av innovative oppstartsløsninger innenfor smartbyteknologi

Vi ser frem til å jobbe sammen med Jörg i videreutviklingen av Meshcrafts, og er overbevist om at vi vil ha stor nytte av hans kompetanse og erfaring.